Fotografování osob – Fotografování skupin

Nastavte scénický režim [SCENE] na Krajina a portrét (Landscape+Portrait)

Nastavení fotoaparátu přenechejte scénickému režimu [SCENE] a jednoduše se soustřeďte na kompozici záběru. Jednou velmi obvyklou chybou snímků s osobami v popředí a krajinou v pozadí je, že osoby jsou obvykle příliš daleko od fotoaparátu. A když jsou příliš daleko, je obtížné rozeznat, kdo na snímku vlastně je. A naopak – i když jsou osoby dostatečně blízko, ale pozadí je příliš daleko, je obtížné porozumět okolnostem vzniku snímku. Abyste dosáhli dobrého poměru mezi osobami a pozadím, postupujte následovně. Nejprve fotoaparát umístěte tak, aby pozadí vycházelo přijatelně velké. Poté fotografované osoby vyzvěte, aby se postavily ve vhodné vzdálenosti před fotoaparát. Poměr mezi vzdálenostmi osob a pozadí pak můžete měnit tak, že osoby přistoupí blíže k fotoaparátu. Zachycení osob i pozadí vám usnadní i zkrácení ohniskové vzdálenosti na fotoaparátu („oddálení“, transfokátor ke straně W).

Obvyklé chyby snímků s osobami a scenérií v pozadí.

Osoby i pozadí jsou příliš malé Osoby mají správnou velikost, ale pozadí je příliš daleko a příliš malé Osoby v popředí zakrývají pozadí

Užitečné rady k zapamatování

 • Při pořizování skupinové fotografie můžete nastavit režim automatického ostření „AF mode“ na bodové měření [SPOT], abyste snadněji zaostřili přesně na ten předmět, na který si přejete zaostřit. S fotoaparátem připevněným na stativu je vhodné použít nastavení [AREA], ale u fotoaparátů, které tuto funkci nemají, použijte namísto toho uzamknutí zaostření (focus lock).
 • Pokud je fotoaparát připevněný na stativ, můžete použitím samospouště předejít rozmazání snímku pohybem fotoaparátu. U modelů vybavených dálkovým ovládáním spouště můžete použít také tuto funkci.

Fotografování osob – Interiéry 1

Pro zachycení atmosféry místnosti vypněte blesk (flash off).

Při fotografování u oken, skrze která zvenku proniká dovnitř světlo, je venkovní světlo jasnější než světlo v interiéru. Pokud snímek pořídíte s tímto nastavením, bude na výsledné fotografii předmět vypadat jako silueta. Pokud použijete blesk, předmět osvětlíte. Ovšem existují situace, ve kterých bude výsledný snímek pořízený s bleskem vypadat nepřirozeně – fotografovaná osoba bude příliš světlá nebo bude pozadí tonout v hlubokém stínu. V takových případech vypněte blesk (nastavení Flash Off) a upravte jas snímku korekci expozice.

Porovnejte vliv použití blesku na atmosféru snímku

Snímek pořízený bez blesku Snímek pořízený s bleskem Korekce expozice na +2.0

Užitečné rady k zapamatování

 • Pokud při fotografování osoby bez blesku vypadá obličej příliš tmavý, nastavte korekci expozice více ke straně [+].
 • Vyvážení bílé můžete podle druhu světla zkusit nastavit na [AUTO], nebo pořídit více snímků s různými nastaveními vyvážení bílé.

Fotografování osob – Fotografování v exteriérech

Použití korekce expozice pro zesvětlení fotografovaného předmětu

Při portrétování žen přidá světlejší obraz celému portrétu svěžest. Pro zesvětlení obrazu upravte korekci expozice směrem k [+]. Ačkoliv předmět můžete osvětlit i bleskem, výsledky někdy vypadají nepřirozeně a efektu požadovaného od blesku není snadné docílit. Korekce expozice pak může poskytnout lepší výsledky.

Porovnejte účinek různých hodnot korekce expozice na celkový dojem snímku

   
Korekce expozice na -2.0 Korekce expozice na -1.0
Bez korekce expozice Korekce expozice na +2.0

Užitečné rady k zapamatování

 • Když před každým snímkem budete nastavovat korekci expozice, můžete při fotografování osob nebo pohybujících se předmětů promeškat ten nejlepší moment pro stisk tlačítka spouště. V podobných situacích je velmi užitečná funkce auto bracketingu.
 • Při zesvětlování snímku korekcí expozice dbejte na to, abyste některé partie záběru, například tvář fotografované osoby, nepřeexponovali. Na některých typech fotoaparátů můžete přeexpozici zkontrolovat při přehrání snímku ihned po jeho pořízení, jiné typy umožňuji zobrazení histogramu během fotografování.

Zátiší 3 – Používání režimu Makro

Pokuste se pořídit snímky krásných módních doplňků. Módní doplňky můžete nejen nosit, ale oblíbené kousky si můžete také vyfotografovat – ručně vyrobený náhrdelník nebo vzácný prsten, který jste dostali jako dar.

K fotografování malých objektů použijte režim Makro

Při fotografování malých doplňků je důležité pořídit zvětšený snímek, který ukáže jejich skutečný vzhled. Pokud přiblížíte fotoaparát příliš blízko, budou malé objekty obvykle rozostřené. Místo toho můžete pro docílení detailních a ostrých snímků použít funkci makro.

Objekt bude na snímku tím větší, čím více přiblížíte fotoaparát. Když se ale dostanete příliš blízko, bude snímek rozostřený. S funkcí makro se můžete k fotografovaným malým objektům přiblížit více než obvykle. Když použijete režim Super Makro, můžete se přiblížit ještě více. Pomocí této funkce nejenže můžete fotografovaný módní doplněk zvětšit přes celou plochu snímku, ale můžete i například zvětšit jen jeden zajímavý detail. Využijte naplno svoji kreativitu a vyzkoušejte různé možnosti záběrů.

Porovnejte rozdíly mezi normálním snímkem a snímkem v režimu makro

Normální fotografování: vypnuté Makro Fotografování v režimu Super Makro

Užitečné rady k zapamatování

 • V závislosti na typu fotoaparátu může být po přepnutí do režimu Super Makro záběr při fotografování z normální vzdálenosti rozostřený. Při normálním fotografování funkci makro vypněte.
 • V režimu Super Makro bude transfokátor nastaven na široký záběr. Mějte na paměti, že při této pozici transfokátoru mohou být objekty na krajích obrazu lehce zkreslené.

Zátiší 4 – Používání režimu Makro

Chcete si vyfotografovat a uschovat snímky svých oblíbených drobností a módních doplňků. Ale zejména v případě malých šperků je obtížné docílit správného detailního snímku s pomocí funkce zoom nebo i s použitím normální funkce makro. V takovém případě zkuste použít funkci Super Makro.

K fotografování malých objektů použijte režim Super Makro

V režimu Super Makro se můžete dostat až na vzdálenost několika málo centimetrů od objektu, nelze však použít transfokátor nebo blesk. Jelikož je větší pravděpodobnost rozmazání záběru, stabilizujte fotoaparát a k osvětlení objektu použijte stolní lampu.

Režim makro je užitečný k fotografování zvětšených detailních snímků malých předmětů. Existují dva typy režimu makro – Makro a Super Makro. V režimu makro můžete používat transfokátor a pomocí funkce zoom tak nastavit zvětšení. Pokud je však objekt příliš malý, nemusí se jej podařit dostatečně zvětšit ani s transfokátorem v pozici pro maximální přiblížení. V režimu Super Makro se můžete k objektu přiblížit až na vzdálenost několika málo centimetrů. Mějte na paměti, že i velmi nepatrné pohyby fotoaparátu způsobí rozmazání snímku, takže je třeba fotoaparát stabilizovat.

Idea nastavení obrazu

Minimální vzdálenost od objektu v režimu Super Makro µ 720SW, µ 770SW, µ 750 apodobné fotoaparáty — 3 cm.
SP-550UZ — 1 cm.

Porovnejte rozdíly mezi režimy Makro a Super Makro

Transfokátor nastaven na telefoto v normálním makro režimu Přiblížení pomocí režimu Super Makro

Co je dobré vědět

 • Čím více se přiblížíte a čím většího dosáhnete zvětšení, tím patrnější bude rozmazání obrazu. Stabilizujte fotoaparát pomocí stativu.
 • Pokud po stabilizaci fotoaparátu zjistíte, že nejste schopni přesně zaostřit na požadovaný bod, nastavte režim automatického zaostřování (AF) na [SPOT] nebo [AREA]. Zaostření na přesný bod můžete provést namířením záměrné značky AF ostření na tento bod.
 • Pokud na fotografovaný objekt dopadá nežádoucí stín, použijte čtvrtku nebo podobný list bílého papíru a světlo od okna odrazte na váš objekt tak, aby se zmírnil stín.

Zátiší 5 – Použití režimu SCENE

Při fotografování objektů ve výstavních síních může být zakázáno používání blesku. Také zvuková signalizace fotoaparátu může být rušivá. V takových případech použijte k fotografování scénický [SCENE] režim [MUSEUM].

Jak nerušit ostatní — použijte režim [MUSEUM]

V tomto režimu je blesk zakázán (flash off) a zvuková signalizace fotoaparátu je vypnuta. Citlivost ISO však není tak vysoká jako v režimech [INDOOR] nebo [AVAILABLE LIGHT], takže si dávejte pozor na rozmazání snímků.
Ve většině muzeí a výstavních síní je fotografování zakázáno, existují ale některé výjimky. Ale ani tam, kde je fotografování povoleno, nechcete rušit návštěvníky okolo vás. Blesk a zvukovou signalizaci fotoaparátu můžete vypnout nezávisle na sobě, ale můžete tak učinit také najednou, zapnutím režimu [MUSEUM]. V tomto režimu fotoaparát nepípne ani po zaostření na objekt, takže nezapomeňte zkontrolovat, zda na displeji svítí symbol potvrzující zaostření.

Idea nastavení obrazu

Podmínky v interiéru:

Jediným zdrojem světla je žárovka nebo lustr. Bez použití blesku je pravděpodobnější rozmazání snímku.

Porovnejte efekt režimu [MUSEUM]

Snímek pořízený v režimu programové automatiky (P): Blesk byl odpálen, ale neměl potřebný dosah. Snímek pořízený v režimu [MUSEUM]: Citlivost ISO byla nastavena na vyšší hodnotu bez negativních dopadů na kvalitu obrazu.e quality.

Co je dobré vědět

 • V režimu [MUSEUM] nebude ISO nastaveno na tak vysokou hodnotu jako v režimech [INDOOR] nebo [AVAILABLE LIGHT]. Při nedostatečném osvětlení bude třeba fotoaparát stabilizovat, aby nedošlo k rozmazání snímku.
 • Některé modely, jako například µ 750, jsou vybaveny stabilizátorem obrazu (stabilizace obrazu pohybem CCD snímače). Tato funkce může být užitečná při fotografování na slabě osvětlených místech bez dopadů na kvalitu obrazu.

Dorty – Použití režimu SCENE

Dorty a zákusky ve výlohách kaváren a cukráren mohou nejen skvěle chutnat, ale jsou také pastvou pro oči. Nicméně mnoho lidí se setkalo s tím, že výsledný snímek zákusku, na pohled tak chutného, nebyl vůbec lákavý. A pokud není snímek dokonalý, nepodaří se vám zprostředkovat dojem chutného jídla. Zkuste použít některý ze scénických režimů [SCENE].

Nastavte [SCENE] na [CUISINE]

[CUISINE], jeden ze scénických [SCENE] režimů, je velmi vhodný pro fotografování dortů a zákusků. Nastavení jsou seřízena tak, aby snímek skutečně ukázal barvy potravin, a automaticky je zapnut režim makro, takže se při fotografování můžete k objektu přiblížit na velmi malou vzdálenost. Díky o něco sytějším barvám je mnohem snazší pořídit obrázky potravin a zákusků, při kterých se vám budou sbíhat sliny.

Vyberete-li [SCENE] režim [CUISINE], zapne se automaticky režim makro a nastaví se odpovídající barevné schéma. Při fotografování potravin se pokuste dostat co nejblíže. Blesk je obvykle nastaven na [AUTO], takže jej nezapomeňte nastavit na Vypnutý blesk. Ve většině případů nevypadá jídlo fotografované vestavěným bleskem na snímku příliš lákavě. Povšimněte si také, že jídlo bude na snímku vypadat mnohem chutněji, pokud je snímek vyfotografován o něco jasnější než ve skutečnosti. Zkuste vyfotografovat jasnější snímek nastavením korekce expozice směrem k [+].

Porovnejte efekt různých režimů snímání

Spolu se [SCENE] režimem [CUISINE] zkuste použít korekci expozice

Co je dobré vědět

 • Pokud zakomponujete snímek tak, aby namísto záběru celého talíře byla malá část talíře mimo obraz, bude snímek přitažlivější a atraktivnější.
 • Jestliže je desert nebo zákusek velmi malý, nemusí se v režimu makro zobrazit dostatečně velký. Zkuste použít režim super makro ( ). Blesk je automaticky nastaven na vypnutý blesk.
 • Když je blesk nastaven do režimu [  (Vypnutý blesk)], je větší nebezpečí rozmazání snímku. Rozmazání snímku předejděte použitím vyšší citlivosti ISO.

Zátiší 2 – Změna korekce expozice

Při fotografování zátiší v interiéru máte dost času na změnu vašeho místa nebo polohy předmětu, až dosáhnete perfektního snímku přesně podle vašich představ. Fotografie, jakou si skutečně přejete vytvořit, také můžete dosáhnout změnou nastavení fotoaparátu. Velký vliv na výsledný vzhled snímku má zejména expozice, proto můžete zkusit pořídit několik snímků s různými hodnotami korekce expozice.

Změna korekce expozice pro zesvětlení snímku

Světlejšího, svěžího vzhledu předmětu dosáhnete nastavením režimu blesku na vypnutý blesk a korekcí expozice směrem k [+]. Vždy si prohlédněte pořízený snímek a podle potřeby zvolte trochu větší korekci. Abyste měli jistotu, že některý ze snímků „vyjde“ zcela podle vašich představ, můžete jich pořídit více, s různými nastaveními. Pokud světlo, které v interiéru máte k dispozici, nepostačuje, můžete fotografovat u okna, skrze které dovnitř prochází trochu denního světla.

Ačkoliv to záleží na konkrétním předmětu, dosáhnete většinou u zátiší světlejšího, svěžího vzhledu korekcí expozice směrem k [+]. Pořiďte několik snímků s různými hodnotami korekce expozice, jimiž dosáhne různých úrovní jasu. Můžete využít funkci auto bracketing (BKT), pokud jí je váš fotoaparát vybavený.

Porovnejte efekt různých hodnot korekce expozice

Bez korekce expozice Korekce expozice na +0.7
Korekce expozice na +1.3 Vše, co je v záběru, vypadá ve výsledku jako obyčejný, nevýrazný snímek

Věci k zapamatování:

 • Velmi atraktivní snímky můžete pořídit tak, že se místo na celek zaměříte pouze na jednu část scény.
 • Pokud po stabilizaci fotoaparátu na stativu nemůžete zaostřit přesně na požadovaný bod, nastavte AF MODE na [SPOT] nebo [AREA]. Zaostření na přesný bod můžete zajistit namířením záměrné značky AF ostření na tento bod.
 • Nežádoucí stíny dopadající na fotografovaný objekt můžete zmírnit odrazem světla od čtvrtky nebo podobného listu bílého papíru.
 • Světlo v interiéru je málokdy tak jasné jako při fotografování venku. Stabilizujte fotoaparát pomocí stativu nebo jiného podobného vybavení.

Zátiší 1 – Použití scénického režimu

Existuje řada příležitostí, při nichž potřebujete vyfotit zátiší – například při pořizování snímku pro internetovou aukci. Protože se jedná o snímek produktu, samozřejmě chcete snímek, který jej ukáže co možná nejatraktivnější a na kterém bude předmět vypadat co nejreálněji. Bude-li se snímek lišit od skutečnosti, může se na něm ztratit půvab předmětu. Zátiší se v naprosté většině případů fotografuje v interiéru. Budete potřebovat dobré nasvícení scény. Pokud ovšem použijete blesk vestavěný ve fotoaparátu, stíny na snímku budou příliš tvrdé a výsledek proto nemusí vypadat příliš dobře.

Nastavte [SCENE] na [AUCTION]

Použijete-li blesk, mohou stíny na snímku vypadat příliš tvrdě a dále nemusí dobře vyjít tvar a barvy předmětu a povrchová struktura jeho materiálu. Zkuste předmět nasvítit stolní lampou nebo podobným zdrojem světla a předejděte tak ostrým stínům na snímku. V režimu [AUCTION] se pořídí 3 snímky s různými úrovněmi expozice. Můžete je zobrazit a zvolit z nich ten, který se vám nejvíce líbí. Velikost snímku se automaticky nastaví na menší, ale přitom dostatečnou pro nahrání na server provozující internetové aukce.

Porovnejte efekt různých hodnot korekce expozice

Zleva: korekce expozice na +0.3, +0.7 a +1.0

Užitečné rady k zapamatování

 • V závislosti na použitém zdroji světla nemusí barvy na snímku vypadat přirozeně. Upravte vyvážení bílé tak, aby vyhovovalo světelnému zdroji.
 • Pokud váš typ fotoaparátu nedisponuje režimem [AUCTION], nastavte režim blesku na vypnutý blesk (Flash Off). Jestliže váš fotoaparát má funkci bracketingu, zkuste nastavit režim [DRIVE] na automatický bracketing (BKT).
 • Ani při použití světelného zdroje většinou nedosáhnete při fotografování v interiéru takové intenzity světla, jako při fotografování venku. Fotoaparát proto stabilizujte například uchycením na stativ.