Fotografování krajiny – Město 3

Fotografování krajiny- Město 3

Použití korekce expozice

Na svých cestách si budete jistě chtít vyfotografovat záběry zajímavých ulic nebo unikátních budov, které jste objevili. Vzezření budov se může lišit podle dopadajícího světla měnícího se s denní dobou a ročním obdobím. S pomocí světla a stínů můžete vytvořit nádherné snímky.

Pomocí korekce expozice vystihněte charakteristiky budovZkuste nastavit korekci expozice směrem k [-]. Pokud je budova osvětlena čelním světlem nebo bočním světlem, ztmaví korekce expozice směrem k [-] stinné části budovy a zvýrazní jasně osvětlené části. Snímek tak získá větší dojem hloubky.

Vzhled budov se podstatně liší podle toho, jakým způsobem na ně dopadá světlo. Při fotografování historických budov, zřícenin, slavných památek nebo zajímavých pouličních výjevů je důležité zvolit denní dobu s příhodným světlem. Náladu svých snímků můžete také měnit nastavením expozice. Ve většině případů pro zdůraznění stínů a vytvoření větší hloubky a atmosféry nastavte korekci expozice směrem k [-].

Porovnejte efekt různých hodnot korekce expozice

Co je dobré vědět

 • Pokud nesledujete nějaký speciální cíl, dávejte při komponování záběru pozor na horizontální a vertikální linie, aby se budovy na snímku nekácely. Pokud váš model fotoaparátu nabízí funkci [FRAME ASSIST], můžete na displeji zobrazit referenční mřížku usnadňující kompozici záběru.

Fotografování krajiny – Město 2

Fotografování krajiny – Město 2

Použití funkce Panorama

Když na výletě narazíte na panoráma širé krajiny nebo nádherné scenérie z městského prostředí, chcete pořídit snímek, který uchová tento dojem rozlehlosti. Ale většinou se tento dojem ztratí, protože dokážete zachytit jen část scény, přestože je transfokátor nastaven na maximálně širokoúhlý záběr (W). Objekty se navíc zdají příliš malé. V takových případech zkuste použít funkci panorama.

V menu fotoaparátu vyberte režim [PANORAMA]. Vyfotografujte jeden snímek, pohněte fotoaparátem pro pořízení dalšího snímku a opakujte, kolikrát je třeba. Později spojte snímky v počítači pomocí dodávaného programu OLYMPUS Master. Program rozpozná snímky pořízené v režimu Panorama, ze kterých můžete vytvořit jeden panoramatický snímek. Když nastavíte fotoaparát do režimu [PANORAMA], objeví se na displeji modré rámečky. Pohněte fotoaparátem tak, aby se části prvního a druhého snímku v modrém rámečku překrývaly.

Snímky spojíte do jednoho panoramatického snímku v programu OLYMPUS Master

Další příklady panoramatických snímků:

Co je dobré vědět

 • Funkci Panorama můžete využít pouze při používání karet xD-Picture. Po pořízení všech snímků panorámatu spojte pomocí počítače jednotlivé snímky do jednoho panoramatického snímku. Z dodaného CD-ROM nejprve nainstalujte software pro správu fotografií OLYMPUS Master.
 • Program automaticky rozpozná překrývající se části snímků, ale lepších výsledků dosáhnete, když při fotografování jednotlivých snímků panorámatu budete otáčet fotoaparátem připevněným na stativu.

Fotografování krajiny – Město 1

Fotografování krajiny- Město 1

Používání režimu SCENE

Městské scenérie a ulice zalité září zapadajícího slunce jsou vždy nádherné a dramatické. Světlo zapadajícího slunce se neustále mění a jen v krátkém časovém úseku poskytuje ideální podmínky pro fotografování. Pokud vám změna nastavení fotoaparátu bude trvat příliš dlouho, můžete promeškat příhodný moment k zachycení scény. V takových situacích vám režimy [SCENE] přijdou velmi vhod.

[SCENE] režim [SUNSET] je ideální pro fotografování města za soumraku

Režimy [SCENE] umožňují automatickou změnu řady nastavení podle aktuálních podmínek. Zkuste použít režim [SUNSET] a vyfotografujte nejen západ samotný, ale také městské scenérie ozářené zapadajícím sluncem. Výsledkem budou nádherné snímky, s tonalitou lehce posunutou k červeným odstínům, podtrhujícím náladu soumračné scenérie.

Když fotografujete za soumraku, není často západ slunce dostatečně červený a výsledek je pro vás zklamáním. [SCENE] režim [SUNSET] zdůrazňuje červené odstíny snímku, takže snadno pořídíte působivé snímky západů slunce. A přestože je aktivní režim[SCENE], můžete i nadále používat funkci korekce expozice. Nastavením korekce expozice směrem k [-] můžete docílit sytějších barev soumraku. Zkuste pořídit několik snímků s různým nastavením hodnot a vyzkoušejte různé úrovně jasu.

Režim [SUNSET] zdůrazňuje červené odstíny soumračných scén

Snímek pořízený
v režimu Program Auto (P)
Snímky pořízené pomocí
scénického režimu soumrak (SUNSET)

Ke zdůraznění atmosféry snímku použijte také korekci expozice

Co je dobré vědět

 • Některé modely fotoaparátu jsou vybaveny funkcí [ (Korekce vyvážení bílé)]. S jejím použitím a nastavením směrem k červené (RED) můžete ještě více akcentovat rudé tóny snímku.
 • Skutečný efekt bude záviset na fotografovaném motivu, ale nastavením vyvážení bílé na [Zamračeno ] můžete ještě více zdůraznit červené tóny a docílit červenějšího odstínu snímku oproti skutečnosti.

Fotografování krajiny – Sníh 2

Použití korekce expozice

Čistě bílé zasněžené scenérie bývají překrásné. Není tak těžké je vyfotografovat, ale může být obtížné zachytit onu bělostnou čistotu. Následující technika vám umožní docílit sněhobílého vzhledu snímku.

Použití korekce expozice k posílení dojmu ze sněhobílých plání

Většina fotoaparátů je vybavena funkcí Korekce expozice. Bělost zvýšíte jednoduše nastavením směrem k [+]. Buďte ale opatrní, protože by výsledkem mohl být snímek, jehož vzhled by neodpovídal realitě. Pokud bílou barvu posílíte příliš výrazně, může se ztratit veškerá kvalita sněhu, takže při nastavování kontrolujte výsledný efekt na displeji.
Funkce Korekce expozice mění jas obrazu. S její pomocí můžete změnit náladu snímku nebo vzhled objektu. Zasněžené scenérie jsou jedním z příkladů, pro které je obtížné nastavit korekci expozice. Nastavením směrem k [+] můžete docílit bělejšího, jasnějšího snímku, ale přílišné posunutí expozice může vést k přeexponování. Pro jistotu můžete pořídit několik snímků s různým nastavením.

Změna vzhledu zasněžené scény pomocí Korekce expozice

Co je dobré vědět

 • Přílišná korekce směrem k [+] může zapříčinit přeexponování. U některých modelů fotoaparátů můžete kontrolovat přeexponování na displeji po pořízení snímku, jiné modely umožňují kontrolu pomocí histogramu při pořizování snímku.
 • Velmi užitečnou funkcí je „auto bracketing“, která umožňuje pořídit v řadě za sebou několik snímků s různými nastaveními. Funkce pořídí několik snímků za sebou a vždy automaticky změní hodnoty nastavení. To oceníte zejména v případech, kdy je obtížné nalézt optimální nastavení fotoaparátu. Otevřete „Užitečné tipy: Používání funkce auto bracketing“.

Fotografování krajiny – Sníh 1

Použití korekce vyvážení bílé

Někdy při fotografování zasněžené scenérie nevystihuje výsledný snímek mrazivou atmosféru sněhu. Snímek, na kterém sníh není čistě bílý, ale má namodralý nádech, může zesílit pocit intenzívního chladu. Pro navození pocitu mrazivého chladu nastavte Vyvážení bílé.

Použití korekce WB k vyjádření chladu

V případě fotoaparátů vybavených funkcí Korekce vyvážení bílé můžete vyvážení bílé posunout směrem k modré barvě a posílit modré tóny obrazu. I v případě, že váš fotoaparát není vybaven funkcí Korekce vyvážení bílé, lze podobného efektu docílit nastavením vyvážení bílé na Žárovkové osvětlení.
Obvykle je cílem Vyvážení bílé dosáhnout korektního podání barev na snímku. Někdy je ale lepší zdůraznit určité barvy tak, abychom docílili požadovaného vzhledu nebo dojmu. Snímky zasněžených scenérií budou mít silnější atmosféru, pokud posílíte modré tóny posunutím Korekce vyvážení bílé směrem k MODRÉ. Ne všechny modely fotoaparátů jsou vybaveny touto funkcí.

Porovnání efektu jemného nastavení pomocí Korekce vyvážení bílé

Užitečné tipy – Auto Bracket

Při fotografování je často velmi obtížné se rozhodnout, jaké nastavení expozice byste měli použít. Jednou z velkých výhod digitálních fotoaparátů je, že po fotografování můžete nechtěné snímky jednoduše smazat. Proto vám doporučujeme pořídit více snímků s různými nastaveními expozice. K tomu můžete s výhodou použít funkci BKT (Auto Bracket) – pokud jí je váš fotoaparát vybaven. BKT je funkce umožňující pořízení série těsně po sobě jdoucích snímků s postupně se měnící hodnotou korekce expozice. Jednoduchým stiskem a podržením tlačítka spouště můžete pořídit libovolný požadovaný počet snímků.

U většiny typů fotoaparátů se funkce BKT nachází v menu režimu fotografování [DRIVE]. Nastavit můžete velikost změny korekce expozice (krok v EV mezi jednotlivými pořízenými snímky) a počet snímků, které se mají pořídit.

* Toto je obrazovka menu fotoaparátu SP-500UZ

Pro pořízení snímků jednoduše stiskněte tlačítko spouště a podržte jej stisknuté. Snímky se pořídí v následujícím pořadí: Pokud uprostřed auto bracketing sekvence tlačítko spouště uvolníte, budou se snímky ukládat až do okamžiku jeho uvolnění.

Snímky se ukládají zleva doprava, v následujícím pořadí: [BKT] Hodnota korekce: 1.0 / Počet snímků: 5

±0 +2.0 +1.0
-1.0  -2.0

Snímky se ukládají zleva doprava, v následujícím pořadí: [BKT] Hodnota korekce: 1.0 / Počet snímků: 5

+2.0 +1.0 ±0
-1.0  -2.0

Užitečné tipy – Korekce expozice

Při fotografování v interiéru nebo na slabě osvětlených místech je nutné změnit nastavení fotoaparátu tak, aby byl předmět na snímku dostatečně světlý. Můžete použít buď korekci expozice nebo blesk.

Výběr konkrétní metody závisí na fotografovaném předmětu a podmínkách při pořizování snímku. Použití blesku k osvětlení předmětu je velice snadné. Pokud jej ovšem použijete, mohou výsledné fotografie působit nepřirozeně, neboť blesk zcela potlačí přirozené okolní osvětlení předmětu. Naopak pokud využijete korekci expozice, okolní světlo na snímku zůstane, takže fotografie bude působit mnohem přirozeněji. Korekce expozice ovšem může vést k prodloužení expozičního času a zvyšuje se pravděpodobnost rozmazání snímku pohybem předmětu nebo chvěním fotoaparátu. Jste-li v situaci, v níž hrozí rozmazání snímku, můžete zvýšit hodnotu citlivosti ISO. To ovšem současně povede i ke zvýšení úrovně obrazového šumu na snímku. Na otázku, která z těchto metod je lepší, neexistuje jednoznačná odpověď, proto je asi nejlepší zkusit snímek pořídit jak s bleskem, tak i bez blesku, s korigovanou expozicí.

Porovnejte tyto snímky pořízené s korekcí expozice a s bleskem

Snímek pořízený s korekcí expozice: Velmi dobře je vidět výraz tváře fotografované osoby i okolní světlo, ovšem světlé oblasti v pozadí jsou přeexponované. Snímek pořízený s bleskem: Celý snímek je dobře osvětlený, ale jas interiéru/exteriéru a atmosféra vnitřního osvětlení nejsou reprodukovány správně.

Užitečné tipy – Fotografie dětí

Při fotografování dětí nebo míst, kde si děti hrají, zkuste snímek pořídit z výšky odpovídající úrovni očí dětí, a ne z nadhledu.

Pořídíte-li snímek z výšky očí dospělého člověka, bude záběr směřovat dolů a budou na něm zejména hlavy dětí, na nichž nebudou patrné výrazy obličejů. A protože širokoúhlý záběr (zoom nastavený na W) zdůrazňuje perspektivu, budou hlavy dětí zvětšené, zatímco jejich těla budou vypadat menší než ve skutečnosti. V podřepu budete mít oči na úrovni očí dětí a docílíte tak mnohem lepších výsledků.

Zkuste záběr pořídit z různých výšek

Snímek pořízený z výšky očí rodičů

Na snímku pořízeném z výšky očí dospělého je hlava zvětšená a není patrný výraz tváře dítěte. Kromě toho pozadí dítěte tvoří podlaha, takže snímek je zasmušilý a nudný.

Snímek pořízený z výšky očí dítěte

Na snímku pořízeném z výšky očí dítěte je krásně zachycen výraz dětského obličeje. Zkuste podřepnout a při pořizování snímku mít zrak ve stejné výšce jako dítě.

Snímek pořízený z výšky menší než je úroveň zraku dítěte

Občas zkuste dát fotoaparát ještě níže. Protože širokoúhlý záběr (zoom nastavený na W) zdůrazňuje perspektivu, budou nohy na snímku vypadat delší, takže postava dítěte bude vypadat vyšší a hubenější. Kompaktní digitální fotoaparáty jsou natolik malé a lehké, že můžete bez použití hledáčku velmi snadno pořizovat snímky těsně u země.

Fotografování osob – Fotografování nočních scén

Pro fotografování s dlouhou expozicí zvolte scénický režim „noční portrét“ [SCENE] (Night & Portrait).

Pokud při fotografování nočních scén scén s osobou či osobami v popředí použijete blesk v režimu programové automatiky Program Auto(P), osvětlí blesk pouze osobu v popředí, ale noční scéna v pozadí bude na snímku zcela černá. Pro zachycení jak osoby v popředí, tak i noční scény v pozadí, je nutné osvětlit osobu bleskem a současně pro zachycení noční scény použít dlouhou expoziční dobu. Tato metoda fotografování se nazývá synchronizace na dlouhou expozici (pomalou závěrku) a můžete jí pořizovat nádherné záběry. Jednoduše nastavte scénický režim [SCENE] na noční portrét [NIGHT+PORTRAIT]. Pokud váš fotoaparát nastavením [NIGHT+PORTRAIT] nedisponuje, zkuste snímky pořídit s bleskem nastaveným na synchronizaci na dlouhou expozici („slow synchronization“).

Porovnejte efekt fotografování se synchronizací na dlouhou expoziční dobu a se standardní programovou automatikou Program Auto

Snímek pořízený s bleskem v režimu programové automatiky Program Auto Snímek pořízený ve scénickém režimu [SCENE] noční portrét (Night + Portrait): Expoziční doba je trochu delší, což způsobilo rozmazání záběru chvěním fotoaparátu Snímek pořízený ve scénickém režimu [SCENE] noční portrét (Night + Portrait). Byl použit „cross“ filtr.

Užitečné rady k zapamatování

 • Při fotografování noční scenérie musí závěrka zůstat otevřená i po odpálení blesku. Informujte fotografovanou osobu předem, aby se nehýbala, dokud se závěrka neuzavře.
 • Při fotografování s dlouhou expoziční dobou hrozí rozmazání záběru pohybem fotoaparátu. Stabilizujte fotoaparát připevněním na stativ nebo podobnou pomůcku.
 • Je-li fotografovaná osoba dále od fotoaparátu, nemusí ji světlo blesku dostatečně osvítit. V takovém případě osobu postavte blíže.
 • Na zcela tmavém místě může být zaostření osoby obtížnější. Pokud se zaostření nedaří, postavte osobu na více osvětlené místo.
 • Noční scény můžete dále vylepšit „cross“ nebo jiným podobným filtrem. Ačkoliv na některé typy fotoaparátů filtr nemusí být možno upevnit, jeho účinek se projeví i při jeho pouhém podržení rukou před objektivem fotoaparátu.

Fotografování osob – Interiéry 2

Použijte scénický režim [SCENE] úsměv [SMILE SHOT]

V režimu zachycení úsměvu [SMILE SHOT] se automatické ostření AF (AF mode) nastaví na režim [FACE DETECT AF], ve kterém fotoaparát v záběru automaticky rozeznává obličeje a udržuje je zaostřené. Po zjištění obličeje se kolem něj objeví zelený rámeček, fotoaparát začne sledovat změny jeho výrazu a čeká na úsměv. Snímek se také může pořídit při velké změně výrazu tváře, i když se nejedná o úsměv. Fotoaparát najednou automaticky pořídí 3 snímky. Režim nahrávání se automaticky změní na menší velikost snímků.

Poté, co fotoaparát zamíříte na předmět, se po zjištění obličeje zobrazí zelený rámeček. Když se fotografovaná osoba usměje, automaticky se pořídí sekvence 3 snímků. Nemusíte mačkat tlačítko spouště.

Vyzkoušejte fotografování s užitím funkce [SMILE SHOT]

* Mějte na paměti, že fotoaparát pořídí snímky při změně výrazu tváře. Snímek se také může pořídit, i když se nejedná o úsměv.

Užitečné rady k zapamatování

 • Pokud se poloha tváře v záběru mění, nemusí se obličej detekovat správně. Pokuste se co nejvíce docílit toho, aby se ani předmět, ani fotoaparát nepohyboval.
 • Pokud váš fotoaparát nedisponuje funkcí zachycení úsměvu [SMILE SHOT], zkuste snímky pořídit s nastavením režimu snímání [DRIVE] na sekvenční snímání. Pokud má váš fotoaparát režim vysokorychlostního sekvenčního snímání, můžete jej také využít a nepromeškat žádnou změnu výrazu tváře.